مطالب مرتبط

One Comment

  1. 1

    پیام

    آفرین کبری. تو فهمت از خیلی از مردم بیشتره که بخاطر یک نا بسامانی اقتصادی پشت به حکومت و انقلاب میکند. افرین تو خانه نداری. خامنه ای را دوست داری اما عده ای سر سفره هاشان که خامه ندارند میگویند خامنه ای را دوست نداریم! کبری آیا میدانی درد دین در همه تاریخ عوام الناس راحت طلبی هستند که هیچی را با نان سر سفره هاشان عوض نمیکنند. چه برسد به دینی که نهایتا نماز و روزه را ازش میفعمند وآخوند را نماد آن میدانند. و عده ایشان آنها را عامل سختی های جامعه شان میدانند. میدانی چرا؟ چون آنان شاه آبادی و قاضی و بهجت را نمیشناسند. کبری خداروشکر تو میدانی خامنه ای کیست اما عده ای فقط در حد حرفهایش در عید نوروز میشناسندش. کبری حالا میفهمم چرا انقلاب پیامبر با انسان های زجر کشیده ای چون تو به ثمر نشست. واز دل ثروتمنداشان چیزی جز ابو جهل و ابو سفیان بیرون نیامد!

    (۰)
    پاسخ

ارسال که پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *